Veri Merkezi Danışmanlığı


Veri Merkezi Danışmanlığı

Veri merkezi (data center), bir kuruluşun iş süreçlerini ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlayan bilgisayar ve ağ donanımlarının bulunduğu merkezdir.

İşletmeler, ürettiği veya kullandığı her türlü verinin dönüşümü için veri merkezine ihtiyaç duyar. Veri merkezi yapımında işletmeye uygun, iş gücünü karşılayacak teknolojinin tasarlanması gerekmektedir. Sunucuların ve barındıkları verilerin güvenliği açısından bulundukları fiziksel ortam koşullarının iyileştirilmesi nem, ısı, toz faktörlerinden veya her türlü gerçekleşebilecek doğal afet ve istenmeyen durumlara karşı önlemlerin alınması oldukça önemlidir.

Verilerin güvenli bir ortamda barınması, verilere erişimin kesintisiz gerçekleşmesi işletmenin iş sürekliliğinin devamını sağlayarak verimi artırır, maliyeti düşürür ve itibar açısından da kazanç getirmektedir. Müşterilerimiz için Veri Merkezleri altyapısının operasyonel gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlayarak performans için en iyi sonuçları almalarını sağlamayı hedefliyoruz. BT sistemlerinin güvenliği konusunda yardımcı olacak yaklaşımlar sunmayı amaçlayarak esnek, yönetilebilir, güvenli ortamların hazırlanması için danışman firma olarak hizmet vermekteyiz.