Network Yapılandırma


Network Yapılandırma

Her ne kadar network cihazları çok problem yaratmayan cihazlar olsada; gelişen ve büyüyen network’ler için sürekli değişiklikler, teknik bakım onarım hizmetleri gereklidir.

Bilişim sektöründe Network ayrı bir uzmanlık alanıdır ve detaylı bilgi gerektirir. Yapılacak yıllık kurumsal bakım anlaşması ile kurumlar network konusunda uzman profesyonellerden teknik destek alırlar. Uzmanlar, network ihtiyaçlarını tespit ederek, performans ölçümleri yapar ve kurum network’unu olabilecek en verimli hale getirirler.

Yapılacak peryodik bakımlar ile tüm network cihazlarının konfigrasyonları yedeklenir, loglar incelenir ve newtork performans ölçümü yapılarak network sürekliliği sağlanır.